O nás

Spoločnosť MAPEKA s.r.o. vznikla v roku 2006 ako rozšírenie jednoduchej živnosti Marcela Veselá – EVMA.

Od začiatku sa spoločnosť zaoberala čistiacim a upratovacím servisom rôznych nehnuteľností, zväčša administratívnych budov a nemocníc. Činnosti ako pravidelné upratovanie a čistenie nebytových priestorov boli priebežne dopĺňané jednorazovými službami ako tepovanie nábytku a kobercov, umývanie okien, odpratávanie snehu, kosenie trávnatých plôch a orezávanie stromov a krovín.

V roku 2006 rozšírila spoločnosť podnikanie o činnosť kovovýroby, kde hlavným cieľom bolo uspokojenie dopytov zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu.

V roku 2007 získala spoločnosť certifikát potvrdzujúci, že systém manažérstva kvality spoločnosti spĺňa požiadavky medzinárodnej normy ISO 9001 : 2000 pre činnosti: servis upratovacích služieb a kovovýroba, následne v roku 2010 bola spoločnosť certifikovaná podľa normy ISO 9001 : 2008.

V roku 2011 bola spoločnosť zapísaná ako dodávateľ do zoznamu podnikateľov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie Slovenskej republiky a získala certifikáciu spoločnosti podľa noriem ISO 14001: 2004 systému environmentálneho manažérstva  a OHSAS 18001: 2007 systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

Kontakt

MAPEKA s.r.o.
Pútnická 7583 / 82
841 06 Bratislava

 

mapeka@mapeka.sk

Ponuka služieb

 • Výroba mestského mobiliáru
 • Prístrešky pre bicykle
 • Mreže, kontajnerové dvorce, schodiská
 • Rekonštrukcie balkónových zábradlí
 • Brány, ploty, oplotenie
 • Ohrady a dvorce
 • Kovovýroba pre priemysel
 • Kovové palety, rebríky, vozíky
 • Výroba billboardov a pútačov
 • Protihlukové steny a paravany
 • Zábrany a rampy, chodiská
 • Záchytné a havárijné vane